Rapat Rutin

Rapat Rutin dilaksanakan tiap bulan di sekolah SDN 6 Dawuhan