Ujian PAS 2021

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Semester 2 Tahun Pelajaran 2021/2022 yang dilaksanakan di SDN 6 Dawuhan